لای بید - معنی در دیکشنری آبادیس

لای بید - معنی در دیکشنری آبادیس