مدرسه‌سازی در روستای مرادلو بیله‌سوار

مدرسه‌سازی در روستای مرادلو بیله‌سوار