افتتاح وبهره برداری از طرح هادی روستای تازه کند قشلاق - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی

افتتاح وبهره برداری از طرح هادی روستای تازه کند قشلاق - بنیاد مسکن انقلاب  اسلامی آذربایجان شرقی