افتتاح طرح هادی و آسفالت روستای تازه کندداودلو شهرستان هوراند - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی

افتتاح طرح هادی و آسفالت روستای تازه کندداودلو شهرستان هوراند - بنیاد مسکن  انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی