پرتال خبری وزارت کشور | موافقت با ایجاد شهرستان های باروق و چهاربرج در استان آذربایجان غربی

پرتال خبری وزارت کشور | موافقت با ایجاد شهرستان های باروق و چهاربرج در  استان آذربایجان غربی