بهره‌برداری از راه روستایی میرآباد در شهرستان مریوان - پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

بهره‌برداری از راه روستایی میرآباد در شهرستان مریوان - پایگاه خبری وزارت  راه و شهرسازی