آغاز ساخت موکب العباس در جاده ترانزیتی ایواوغلی و بازرگان | خبرگزاری صدا و سیما

آغاز ساخت موکب العباس در جاده ترانزیتی ایواوغلی و بازرگان | خبرگزاری صدا و  سیما