کندی تردد در جاده چالدران - آواجیق | خبرگزاری صدا و سیما

کندی تردد در جاده چالدران - آواجیق | خبرگزاری صدا و سیما