آموزش ۲۵۰ قرآن‌آموز در مؤسسه «قائم آل‌محمد» کلوانق

آموزش ۲۵۰ قرآن‌آموز در مؤسسه «قائم آل‌محمد» کلوانق