زیباسازی مدرسه روستای زرنق توسط اعضای جمعیت هلال احمرمیانه

زیباسازی مدرسه روستای زرنق توسط اعضای جمعیت هلال احمرمیانه