مراسم معارفه امام جمعه جدید شهر «بخشایش» برگزار می‌شود

مراسم معارفه امام جمعه جدید شهر «بخشایش» برگزار می‌شود