تشییع پیکر شهید مدافع حرم در ترکمانچای میانه | خبرگزاری صدا و سیما

تشییع پیکر شهید مدافع حرم در ترکمانچای میانه | خبرگزاری صدا و سیما