آغاز عملیات آماده سازی زیرساخت های فاز دوم شهرک صنعتی ملکان/تعیین محدوده شهر مبارک شهر و روستای علی آباد قشلاق | پایگاه خبری اخبار ملکان

آغاز عملیات آماده سازی زیرساخت های فاز دوم شهرک صنعتی ملکان/تعیین محدوده شهر  مبارک شهر و روستای علی آباد قشلاق | پایگاه خبری اخبار ملکان