تجلیل از شهرداران شهرهای ملکان،لیلان و مبارک شهر/ قدردانی بخشدار مرکزی ملکان از خدمات علمی و کارشناسی شده شهردار ملکان | پایگاه خبری اخبار ملکان

تجلیل از شهرداران شهرهای ملکان،لیلان و مبارک شهر/ قدردانی بخشدار مرکزی  ملکان از خدمات علمی و کارشناسی شده شهردار ملکان | پایگاه خبری اخبار ملکان