مسابقه ۳ جانبه بین ملکان،لیلان و مبارک شهر با حضور ۵۵ تکواندوکار با مشارکت شرکت محصولات لبنی بال سوت روز جمعه بیست و سوم شهریورماه برگزار گردید - هیئت تکواندو آذربایجان شرقی

مسابقه ۳ جانبه بین ملکان،لیلان و مبارک شهر با حضور ۵۵ تکواندوکار با مشارکت  شرکت محصولات لبنی بال سوت روز جمعه بیست و سوم شهریورماه برگزار گردید - هیئت  تکواندو آذربایجان شرقی