افتتاح دبستان شش کلاسه شهیدخلفی شهر کشکسرای مرند - اداره کل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی

افتتاح دبستان شش کلاسه شهیدخلفی شهر کشکسرای مرند - اداره کل نوسازی مدارس  آذربایجان شرقی