کلنگ زنی احداث ساختمان مرکز فوریت های پزشکی ۱۱۵ شهر زنوز با حضور میهمانان استانی و شهرستانی - روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

کلنگ زنی احداث ساختمان مرکز فوریت های پزشکی ۱۱۵ شهر زنوز با حضور میهمانان  استانی و شهرستانی - روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  تبریز