چند تغییر در نقشه تقسیمات کشورى استان آذربایجان شرقى "خسرو شهر" به "خسروشاه" و "بناب جدید" به "بناب مرند" تغییر نام یافت - ایسنا

چند تغییر در نقشه تقسیمات کشورى استان آذربایجان شرقى