افتتاح مسجد جامع شهر بناب شهرستان مرند+فیلم | یاشیل وطن

افتتاح مسجد جامع شهر بناب شهرستان مرند+فیلم | یاشیل وطن