عکس/ اعلام اسامی اعضای شورای شهر و روستاهای عجب‌شیر و جوان‌قلعه

عکس/ اعلام اسامی اعضای شورای شهر و روستاهای عجب‌شیر و جوان‌قلعه