جوان قلعه گنجی جان خود را بر سر برداشت عسل کوهی از دست داد - پایگاه خبری «کرمان نو» | صداقت، انصاف و بی‌طرفی

جوان قلعه گنجی جان خود را بر سر برداشت عسل کوهی از دست داد - پایگاه خبری  «کرمان نو» | صداقت، انصاف و بی‌طرفی