برگزاری یادواره شهدای شهر کوزه کنان

برگزاری یادواره شهدای شهر کوزه کنان