دومین جشنواره استانی هلو همزمان با عیدسعید غدیرخم به میزبانی شهر شندآباد برگزار می شود شندآباد شبستر قطب تولید هلو در کشور/ تولید سالانه ۲۸ هزار تن هلو در شبستر | پایگاه

دومین جشنواره استانی هلو همزمان با عیدسعید غدیرخم به میزبانی شهر شندآباد  برگزار می شود شندآباد شبستر قطب تولید هلو در کشور/ تولید سالانه ۲۸ هزار تن  هلو در شبستر | پایگاه