سومین جشنواره برداشت هلو در شندآباد برگزار می شود - ایرنا

سومین جشنواره برداشت هلو در شندآباد برگزار می شود - ایرنا