پیام تاریخی آیت الله خامنه ای در ساعات اولیه جنگ - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency

پیام تاریخی آیت الله خامنه ای در ساعات اولیه جنگ - خبرگزاری مهر | اخبار  ایران و جهان | Mehr News Agency