خبرگزاری شبستان ، رسانه حوزه دین ، فرهنگ و اندیشه - بازدید مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی از کانون ابوذر دوزدوزان

خبرگزاری شبستان ، رسانه حوزه دین ، فرهنگ و اندیشه - بازدید مدیرکل فرهنگ و  ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی از کانون ابوذر دوزدوزان