ایسنا - استقبال مردم شهرهای مهربان و دوزدوزان از شهدای گمنام دفاع مقدس عکس از : بهنام مجتهدی

ایسنا - استقبال مردم شهرهای مهربان و دوزدوزان از شهدای گمنام دفاع مقدس عکس  از : بهنام مجتهدی