بزرگداشت هفته درخت کاری توسط کوه بانوان گروه گونش هادیشهر | وب سایت رسمی وخبری هيئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان آذربايجان شرقی

بزرگداشت هفته درخت کاری توسط کوه بانوان گروه گونش هادیشهر | وب سایت رسمی  وخبری هيئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان آذربايجان شرقی