برگزاری یادواره شهدای شهر باسمنج سپاه ولایت تبریز

برگزاری یادواره شهدای شهر باسمنج سپاه ولایت تبریز