وقوع زمین لرزه در باسمنج تبریز/حضور5 تیم واکنش سریع هلال احمربفاصله 5 دقیقه بعد ازوقوع زلزله

وقوع زمین لرزه در باسمنج تبریز/حضور5 تیم واکنش سریع هلال احمربفاصله 5 دقیقه  بعد ازوقوع زلزله