مهندس عنصری، رئیس شورای اسلامی شهر باسمنج:تبدیل باسمنج به بخش مستقل به صورت کاملا قانونی و برای توسعه منطقه صورت گرفته است | پایگاه خبری صدای آناک | پایگاه خبری صدای آناک

مهندس عنصری، رئیس شورای اسلامی شهر باسمنج:تبدیل باسمنج به بخش مستقل به صورت  کاملا قانونی و برای توسعه منطقه صورت گرفته است | پایگاه خبری صدای آناک |  پایگاه خبری صدای آناک