بازدید بخشدار تیکمه داش از مسجد در حال ساخت روستای سرخه | پایگاه خبری تحلیلی دیار شهریار

بازدید بخشدار تیکمه داش از مسجد در حال ساخت روستای سرخه | پایگاه خبری  تحلیلی دیار شهریار