حادثه رانندگی در هوراند 3 کشته و 9 زخمی برجا گذاشت

حادثه رانندگی در هوراند 3 کشته و 9 زخمی برجا گذاشت