یادواره شهدای شهر ایلخچی و دو شهید گمنام برگزار شد | ايثار

یادواره شهدای شهر ایلخچی و دو شهید گمنام برگزار شد | ايثار