افتتاح وبهره برداری ازروستای خور خور ازتوابع بخش ایلخچی - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی

افتتاح وبهره برداری ازروستای خور خور ازتوابع بخش ایلخچی - بنیاد مسکن انقلاب  اسلامی آذربایجان شرقی