تشییع و تدفین پیکر 2 شهید گمنام در ایلخچی به روایت تصویر- اخبار استانها تسنیم | Tasnim

تشییع و تدفین پیکر 2 شهید گمنام در ایلخچی به روایت تصویر- اخبار استانها  تسنیم | Tasnim