دیدار فرماندار شهرستان آذرشهر با خانواده معظم شهدا در ممقان - فرمانداری آذرشهر

دیدار فرماندار شهرستان آذرشهر با خانواده معظم شهدا در ممقان - فرمانداری  آذرشهر