مراسم پرسه زنی روستای سورک میبد – یزد- عکس استانها تسنیم | Tasnim

مراسم پرسه زنی روستای سورک میبد – یزد- عکس استانها تسنیم | Tasnim