بازدید رئیس شورای شهر امیرکلا و شهردار شهر امیرکلا از کارگاه های مهارت افزایی تولید ماسک و گان دانشکده فنی و حرفه‌ای دختران الزهرا (س) بابل | آموزشکده فنی و حرفه ای

بازدید رئیس شورای شهر امیرکلا و شهردار شهر امیرکلا از کارگاه های مهارت  افزایی تولید ماسک و گان دانشکده فنی و حرفه‌ای دختران الزهرا (س) بابل |  آموزشکده فنی و حرفه ای