نصب ماکت شهدا در امیرکلا و تکرار بی‌توجهی به الزامات حرفه‌ای - ایرنا

نصب ماکت شهدا در امیرکلا و تکرار بی‌توجهی به الزامات حرفه‌ای - ایرنا