۳ کشته و زخمی در تصادف کمربندی امیرکلا + تصاویر

۳ کشته و زخمی در تصادف کمربندی امیرکلا + تصاویر