رزمایش سلامت و ضد عفونی سطح شهر نکا با همکاری تیپ ۲۴ بعثت نیروی زمینی سپاه بروجرد، سپاه ناحیه نکا و ستاد سلامت شهرستان نکا · ستاد برگزاری نماز جمعه مصلی نکا

رزمایش سلامت و ضد عفونی سطح شهر نکا با همکاری تیپ ۲۴ بعثت نیروی زمینی سپاه  بروجرد، سپاه ناحیه نکا و ستاد سلامت شهرستان نکا · ستاد برگزاری نماز جمعه  مصلی نکا