بارش برف در منطقه اشکورات رحیم آباد- گیلان -پایگاه خبری دیار آفتاب

بارش برف در منطقه اشکورات رحیم آباد- گیلان -پایگاه خبری دیار آفتاب