مشرق نیوز - عکس/ کلاچای گیلان در محاصره زباله

مشرق نیوز - عکس/ کلاچای گیلان در محاصره زباله