افتتاح پروژه پیاده‎راه، روشنایی و مبلمان شهری پارک ساحلی کلاچای - پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا

افتتاح پروژه پیاده‎راه، روشنایی و مبلمان شهری پارک ساحلی کلاچای - پایگاه  اطلاع رسانی دیارمیرزا پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا