افتتاح تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر شهرستان صومعه‌سرا - شهباز-تواناب

افتتاح تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر شهرستان صومعه‌سرا - شهباز-تواناب