افتتاح کارخانه کنسانتره مس "سرگز" جیرفت با سرمایه گذاری ۳۵۰۰ میلیارد ریال - ایسنا

افتتاح کارخانه کنسانتره مس