زلزله ۴.۱ ریشتری سرگز هرمزگان را لرزاند / ترک خوردگی منازل روستایی | خبرگزاری ایلنا

زلزله ۴.۱ ریشتری سرگز هرمزگان را لرزاند / ترک خوردگی منازل روستایی |  خبرگزاری ایلنا زلزله ۴.۱ ریشتری سرگز هرمزگان را لرزاند / ترک خوردگی منازل روستایی |  خبرگزاری ایلنا