عصر سومین روز از هفته دولت دبستان شش کلاسه شهر تخت از توابع بندرعباس افتتاح شد

عصر سومین روز از هفته دولت دبستان شش کلاسه شهر تخت از توابع بندرعباس افتتاح  شد