گزارش میدانی| محرومیت و فقر شدید در روستا‌های "صحرا‌رود و سرجوئیه‌" رودان/ مردم از ابتدایی‌ترین ‌امکانات ‌زندگی ‌محرومند- اخبار هرمزگان - اخبار استانها تسنیم | Tasnim

گزارش میدانی| محرومیت و فقر شدید در روستا‌های